Metamorfozy

Metamorfozy usmiechu naszych pacjentów

Metamorfoza 1

m11.png

m1.png

Odbudowa protetyczna górnego łuku koronami
i mostami porcelanowymi na podbudowie tlenku
cyrkonu z nadubową kompozytową zebów dolnych.

Metamorfoza 2

m22.png

m2.png

Odbudowa protetyczna pełnych łuków zębowych
wysokoestetycznymi koronami
i mostami pełnoceramicznymi.

Metamorfoza 3

przedszczepmich.png

poszczepmich.png

Uzupełnienie brakujących siekaczy bocznych
implantami Astra Dentsply Sirona
korony porcelanowe.

Metamorfoza 4

przedkrupinska.png

pokrupinska.png

Korekta nieestetycznych jedynek koroną
pełnocermianczną oraz licówką.
Metamorfoza 5

przedkrawiec.png

pokrawiec.png

Odbudowa protetyczna górnego łuku
koronami pełnoceramicznymi.
Metamorfoza 6

przedswiet.png

poswiiet.png

Rekonstrukcja pełnych łuków zębowych
koronami pełnoceramicznymi.
Metamorfoza 7

przedszal.png

poszal.png

Odbudowa protetyczna górnego i dolnego łuku
koronami i mostami pełnoceramicznymi.
Metamorfoza 8

przedslap.png

poslap.png

Estetyczna korekta łuków zębowych
koronami porcelanowymi.